Arkivet

gray steel file cabinet
Photo by Element5 Digital on Pexels.com

Här finner du gamla event- och tävlingssummeringar från den tiden vår webbsajt låg på Riksidrottsförbundets plattform Idrottonline.

I arkivet finns också också gamla nyhetsbrev som fortfarande kan vara aktuella trots sin ålder!

From KM 2022 summeras alla event och tävlingar i bloggen på denna sajt. Bloggen ersätter också nyhetsbreven from 2022.

Varje årsarkiv länkar till en folder på vår Drive.