Föreningen

Föreningen Turf Skåne har som ändamål att utveckla Turf i Skåne. Detta gör vi genom att anordna events och sociala sammankomster för medlemmarna samt att propagera för Turf i alla sammanhang där föreningen kan påverka.

Organisationsnummer: 802503-5554

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är alla aktiva turfare och älskar att turfa. Vi vill gärna sprida turf till nya människor som ännu inte provat på.

Styrelsen består under 2023 av:

Kenneth Eriksson (Kingslayer) – ordförande
Bo Kvist (Tveskägg) – sekreterare
Marko Ketola (Makkan) – kassör
Tom Eksell (TXL)
Christer Lundius (ChristerL) – ledamot
Krister Lindberg (retsirK) – ledamot

Valberedningen

Sylvia Lundius (KattTokig)
Christer Lundius (ChristerL)

Stadgar och årsmötesdokument

Våra stadgar kan du ladda hem och läsa här. Dokument från senaste årsmöte finner du i denna folder.

Slack

Föreningen har ett digitalt klubbhus i grupparbetsverktyget Slack. Där får bara föreningens medlemmar hänga. Om du som är medlem i föreningen inte har ett konto kan du kontakta oss så får du en inbjudan.