En Skånsk Klassiker

Turf Skåne har instiftat en åtråvärd pokal med tillhörande medaljer. En Skånsk Klassiker är bedriften som alla vill utföra men få lyckas med. Kan man genomföra alla fyra delmoment under samma kalenderår så har man lyckats erövra denna hett eftertraktade pokal! Varje avklarat delmoment ger dessutom en riktig medalj.

Klassikerpokaler och medaljer

Anmälan

Anmäl dig här.

Delmoment 1 – Fysisk Bedrift

Du har tilldelats Turf Skånes medalj för fysisk bedrift:

Öresund runt inom 72 timmar, första och sista zonen måste vara densamma men man kan starta var man vill och resa medurs eller moturs efter tycke. Mellan Köpenhamn och Malmö är tåg, buss, båt, flyg eller bil acceptabelt. Följande 51 zoner är obligatoriska:

I Sverige: MalmöArena, Arrowpark, IngeRibbaTack, KarlX, Bulltofta, InTheCircle, LommaPir, GetAFew, LongWayBack, BorgebySlott, Pieraya, Gillehög, Radioactive, Pinhättan, WallOfJara, NotSoDeserted, Landpier, VärnaOmZonen, GlumslövHills, Vackerheten, ÖrenäsSlott, RydebäckBro, RawBunker, Ramlösa, StareStairs och FrökenSjöfart.

I Danmark: Ophelia, Lappen, OddyWoddy, SnekkerMarina, EsperBeach, Louisiana, FraNivåStrand, VedNivåBugt, Mikkelborg, SandwedgeZone, Kikhanerenden, Strandparken, Jægersborg, Eremitageslot, Bakken, KnudRasmussen, CharlottenTop, Hvergang!, GefionsVand, KongensNytorv, KPD, NoName, StrandparkPir, DenBlåPlanet och KastrupPlaza.

Båt får inte användas för FraNivåStrand eller IngeRibbaTack, däremot får zonerna tas året runt, dvs de behöver inte tas under godkänd period för vattenzon.

Delmoment 2 – Skånsk Ökunskap

Du har tilldelats Turf Skånes medalj för Skånsk ökunskap:

Tag samtliga zoner på vardera Hallands VäderöVenGråenIvöön Ön i sjön SjönÖkändaZonen samt TorrBakomÖrat. Simning, båt eller andra valfria flytetyg är acceptabla för att ta Gråens zon (se upp för Ven-färjan!), zonen på ön Ön, ÖkändaZonen och TorrBakomÖrat.

Delmoment 3 – Äventyrsbedrift

Du har tilldelats Turf Skånes äventyrsmedalj:

Ta zonerna FalsterLive, AleStonesZone, NorraHuvudet, Drakamöllan, Rövarekulan, Vombsjön, DalbySkog, Jällabjär, Hjortsprånget, HellBridge, Josefinelust, NimisZone, HovsHallar och AvadaKedavra.

FalsterLive skall tas “lagligt”, dvs i perioden 1:a november – 31 januari. Vombsjön måste tas under godkänd period för vattenzon, dvs i perioden 1:a maj – 31 oktober. Båt får inte användas för vare sig FalsterLive eller Vombsjön.

Delmoment 4 – Utsökt Positioneringsexpertis

Du har tilldelats Turf Skånes medalj för utsökt positioneringsexpertis:

Ta zonerna vid Skånes västligaste, nordligaste, östligaste, sydligaste, mittersta, högsta och lägsta punkter: SkåneWest, SkåneNorth, SkåneEast, Smygehuk, MittiSkåne, Magleröd och LägstaPunkten.

Bedriften En Skånsk Klassiker

När du har utfört bedriften att klara alla fyra delmoment under ett och samma kalenderår:

Du har tilldelats Turf Skånes pokal En Skånsk Klassiker genom att under samma kalenderår genomfört exceptionella turfprestationer.

Regler

 1. Pokal och medaljer kan erövras av vem som helst. Man behöver inte vara medlem i föreningen Turf Skåne eller ens vara skåning eller bosatt i Skåne. För eventuella värmlänningar som erövrar pokalen ger vi dessutom ett paket Zoegas.
 2. Anmälan är obligatorisk.
 3. Varje take skall ha gjorts av ansökande själv utan tekniska hjälpmedel såsom radiostyrda farkoster.
 4. Varje take kan vara en riktig take, en assist eller en revisit.
 5. Alla takes för ett delmoment skall ha utförts samma kalenderår. För att vinna pokalen skall alla takes för alla delmoment ha utförts samma kalenderår.
 6. Man kan erhålla medaljer för enskilda bedrifter flera gånger (år) men bara erhålla pokal en gång. Men notera att du måste ha utfört alla fyra bedrifter samma år för att få pokalen.
 7. Om inte annat anges för varje delmoment får turfaren förflytta sig mellan zoner för egen maskin eller med motorfordon (där tillåtet). Vi rekommenderar dock cykel för Öresundsrundan.

Så här gör du

 1. Obligatoriskt: Registrera dig hos oss och hos Lundkvist. Hos Lundkvist kan alla följa dina framsteg automatiskt.
 2. Utför varje delmoment som beskrivits ovan. I varje obligatorisk zon bör du ta du en selfie där man både ser dig själv och zonen (undantag vattenzoner där du tar selfien på stranden om ingen kan fota dig när du är i vattnet). Dina selfies behåller du själv men kan komma att behövas för att verifiera takes om tekniken hos Turf, Lundkvist eller warded strular.
 3. För delmoment 1 (fysisk bedrift) ser vi gärna att du meddelar oss när du gör din första take och när du gör din sista take (som ska vara på samma zon) så vi kan följa dig Öresund runt och verifiera att det inte gått mer än 72 timmar mellan mellan första och sista take.
 4. När du har klarat ett delmoment, kontakta oss gärna och meddela att du är klar.

Prisutdelning

Medaljer och pokaler som erövrats under ett kalenderår delas ut i januari året efter i samband med föreningens årsmöte.

Mer info, rekommendationer och råd

 • Somliga zoner är mer ansträngande att ta än andra (t ex FalsterLive), vi rekommenderar att du har någon med dig ifall olyckan skulle vara framme, speciellt när det gäller Äventyrszonerna men även vissa andra. Safety First!
 • Safety går före selfie. Om du tror att det är farligt att ta en selfie låt bli (t ex i Christiania eller farligt väder när du tar vattenzoner).
 • Delmomenten behövs inte utföras i den ordning de listas på den här sidan.
 • För öarna gäller att man skall besöka samtliga zoner på ön när man är där. Om det tillkommer ny(a) zon(er) på ö(ar) man redan har besökt under året behöver man inte åka tillbaka och ta dessa.
 • Det är kanske inte helt klart hur man ska cykla mellan Malmö och Helsingborg på Öresundsrundan, vi har gjort en guide här. Se också till att ha en plan B ifall du får cykelhaveri. De 72 timmarna får inte överskridas.
 • Du har bara två korta fönster varje år att ta FalsterLive – antingen i januari eller i november-december. Om du går för pokalen och missar januari blir du tvingen att ta den i november eller december – oavsett väder.
 • Det är förbjudet att simma i Landskrona hamnbassäng, det betyder att du behöver båt eller annat flytetyg för att ta dig till Gråens zon. Norra änden som delvis täcks av zonen är fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 15/3 – 1/8, se kartan längst ner på sidan här. Zonen ligger dock på sådant sätt att man kan ta den söderifrån på land via stigen genom kolonistugorna utan att gå in på reservatet, eller i vattnet med båt/flytetyg utan att förtöja vid land.
 • I Danmark finns ingen allemansrätt, tältning sker på campingplatser. Vi rekommenderar Nivå camping för Öresundsrundan.
 • I Bakkens nöjespark där zonen Bakken ligger är det inte inträdesavgift men man får inte cykla eller ens leda cykel inne på området.
 • Glöm inte ID-handling när du åker till Danmark, annars kanske du inte kommer hem igen…
 • För den som aspirerar på pokalen tillkommer några kostnader, primärt för transport men också för minst en av de obligatoriska zonerna:
 • Ivö trafikeras av Vägverkets färja och är således gratis. Till Gråen och ön Ön får man transportera sig själv. Till Hallands Väderö kan det vara svårt att ta sig under vintermånaderna. Se vaderotrafiken.se för tidtabell.
 • Om en obligatorisk zon inte går att ta pga av omständigheter du inte kan påverka (avspärrad etc), tag fotografi(er) och meddela oss. Att besöka en zon som har begränsade öppettider (primärt Uraniborg på Ven) utanför öppettiden är inte en omständighet som du inte kan påverka. Planera din rutt noggrant.