Hedersmedlemmar

Hedersmedlemskap Turf Skåne

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift för den period hedersmedlemskapet gäller, men har i övrigt samma förmåner som vanliga medlemmar. Hedersmedlemmar listas för evigt på denna websida med motivering. Hedersmedlemmar kan nomineras av vilken medlem som helst, sittande styrelsemedlemmar kan dock inte nomineras. Om styrelsen finner att nomineringen möter kriterierna kommer styrelsen att utdela hedersmedlemskapet. Nominering kan ske när som helst, styrelsens beslut offentliggörs dock alltid i perioden oktober-december och gäller from 1:e januari följande år.


Kriterier hedersmedlem på ett år

Hedersmedlem på ett år kan den bli som

 1. Har genom sin insats gett föreningen substantiellt ekonomiskt eller funktionellt bidrag

  och/eller
 2. Har gjort insatser för föreningen som besparat denna substantiella utgifter och/eller resursinsatser

  och/eller
 3. Framhävt föreningen i media eller på annat sätt som tydligt genererat minst 5 nya medlemmar som aktivt turfat sedan värvningen

  och/eller
 4. Värvat minst fem juniorer under en period om 12 månader varav minst tre deltagit i ett event

Kriterier hedersmedlem på livstid

Hedersmedlem på livstid kan den bli som

 1. Under en lång period om flera år osjälviskt stöttat föreningen med insatser i form av tid och kompetens och utan vars insatser föreningen inte hade varit lika framgångsrik

  och/eller
 2. Upprepade gånger framhävt föreningen i media eller på annat sätt som tydligt genererat många nya medlemmar under en längre period om flera år

  och/eller
 3. Genom upprepade innovativa idéer förnyat turf i Skåne och därigenom förmått lokala turfare att prova nya aspekter av turf och/eller genomföra bedrifter de annars inte skulle ha genomfört

Hedersmedlemmar Turf Skåne

Turf Skåne hedersmedlemmar på ett år

TurfareÅrMotivering
Marley&Me2019Föreningen är beroende av medlemmarnas insatser för att kunna genomföra events och aktiviteter. Marley&Me blev medlem under 2018 och har redan två gånger hjälpt till med att ordna sponsor för våra event och dessutom osjälviskt och på eget bevåg offrat sitt eget deltagande i Turfathlon & Malmö Championship genom att sätta upp en egen drickalangningsstation. Föreningen vill härmed uttrycka sin uppskattning för denna betydande hjälp genom att tilldela Marley&Me hedersmedlemskap under 2019.
HappyF2018En av Turf Skånes största framgångar är instiftandet av, och det stora deltagandet i En Skånsk Klassiker (ESK). Ett viktigt moment i ESK är att styrelsemedlemmar kan avgöra att de fakto takes och assists har gjorts, och för deltagare och åskådare att kunna följa ställningen i klassikern. HappyF har på eget initiativ utan att någon i Turf Skåne bett om det osjälviskt och med signifikant arbetsinsats utvecklat ett verktyg inom ramen för lundkvist.com som ger fullt elektronisk stöd för föreningen att genomföra ESK. Utan detta verktyg hade ESK inte blivit den framgång den till slut blev.