När du kommit i gång

  • Snoka genom wiki och forum på turfgame.com. Finns frågor och svar. En del sidor finns både på svenska och på engelska – det kan löna sig att titta på båda versionerna.
  • Det finns många fristående system och appar som kan användas när man turfar eller för att titta närmare på turfsessioner. En del accepterar information från warded. Länklistan kommer att kompletteras med vägar till dessa hjälpmedel så fort som möjligt.
  • Kör gärna någon träningsapp parallellt med turf så håller du reda på hur mycket du rört dig. Om du cyklar kan du hålla koll på när det är dags att byta kedjan, 300 mil brukar vara en bra tumregel, Och lita på mig: du kommer antagligen att röra dig mer än du tror. Träningsapparna ger också en grov uppskattning av hur mycket energi du förbränt. När du turfar bränner du många chokladkakor och du hinner inte äta några när du turfar: klockren win-win.
  • Du kan planera dina rundor med “Turf map tool“. Rundorna kan sparas och användas i fristående kartprogram som kan köras offline – mycket praktiskt och billigt vid turf i utlandet. I det verktyget kan du också söka efter zoner som har speciella attribut – holy zone, water zone, bridge m fl.
    En lathund som hjälper dig att komma igång finns i Nyttiga länkar.
  • Följ konversationer i annan än din aktuella chat med “Turf tuner“. I appen kommer du åt chatten för den region du senast tagit en zon i, chatten för det land senast tagit en zon i (?), världschatten. Med Turf Tuner kan du se alla regions- och landschattar. Du kan se tidigare meddelanden och leta efter meddelanden till/från olika användare i lugn och ro. Det händer att någon skickar ett meddelande till dig när du är i en annan region, då är Turf Tuner enda sättet att hitta det meddelandet. I chatten World används engelska. För chatten gäller naturligtvis trevlig umgängeston och civiliserat ordval.
  • Om det var ett tag sedan du läste hjälp-sidan på warded så gör det ordentligt igen. Där finns mer matnyttigt än du anar.