Vad är ett event?

Ett event är en “minitävling” i Turf och skiljer sig från “vanlig” Turf på följande sätt:

  • Ett event pågår bara i en eller ett par timmar (bestäms av arrangören).
  • Ett event utspelas inom ett rektangulärt område som fördefinierats av arrangören.
  • Inom det området ersätts vanliga zoner med eventzoner under själva eventet.
  • Eventzoner skiljer sig från vanliga genom att de ligger tätare och är värda 10 poäng i takeover och 60 poäng per timme man håller dem.
  • Alla som deltar i eventet har en blocktid på 3 minuter och takeovertid på 30 sekunder – oavsett rank. Att ha kronan i “riktiga” turf påverkar inte takeovertiden i ett event.
  • Man kan inte göra assist under ett event. 
  • Man får ingen neutralbonus för gula zoner.
  • Takes på eventzoner räknas inte mot medaljer. Om man tex försöker få en daily-medalj måste man ta 5 vanliga zoner, 5 eventzoner räknas inte.
  • Under eventet visas en eventtopplista för deltagarna i appen. Man kan också finna den på turfgame.com efteråt.
  • Arrangören bestämmer om eventformen (cykel, gå etc). I större öppna event finns vanligen olika “heat” för de olika formerna av turf.

Man har ingen gemensam start för ett event, istället beger sig alla deltagare till valfri position inom eventområdet och väntar på att appen ska meddela att starten har gått. Appen meddelar också när eventet är slut och vanligtvis beger sig alla då till en förutbestämd uppsamlingsplats.

Event kan vara öppna eller slutna. Ett öppet event får vem som helst delta i och det krävs inte föranmälan. Alla kan se eventzonerna och eventtopplistan i appen, inte bara deltagarna, och start/slutmeddelanden i appen visas också för alla. Efter att ha deltagit i ett öppet event får man en eventmedalj. Detta är vanligtvis lite större arrangemang och kräver en mer omfattande organisation. I ett öppet event skall det också delas ut priser.

Ett slutet event är ett enklare event för en mindre grupp turfare som är okomplicerat att sätta upp och genomföra. Eventzoner och eventtopplista syns bara för de som deltar i eventet. Deltagande är per invitation och man får ingen eventmedalj för att ha deltagit, däremot kan arrangören frivilligt dela ut priser.

Det är gratis och enkelt att arrangera egna event. På turfgames eventsida finns emailadresser du använder beroende på vilken typ av event du vill arrangera (vanligt, skolevent eller scoutevent).