Vad är blocktid?

När en zon tas blir den blockerad. Blocktid är den tid en zon är blockerad för andra innan den kan tas igen. Den varierar mellan 10-25 minuter och är beroende av den rank turfaren som blockerade zonen har.

Tryck på zonen i turfappen för att se hur lång blocktid det är kvar på en blockad zon.

Se Turgame’s wiki om Ranker för förhållandet mellan rank och blocktid.