Hur visar jag en vattenzon tydligare?

Det är besvärligt att se vattenzoner i appen när man är i vattnet, mobilens ljusstyrka räcker inte när himlen speglar sig i skärmen. Det blir inte lättare av att mobilen finns i en plastpåse eller ett vattentätt fodral.

En vattenzon som inte är tagen i perioden är rätt lätt att se, den är gul mot mörk bakgrund. Ägs zonen av någon är det svårare, en röd zon syns sämre mot det mörka vattnet.

Det finns hjälp! Klicka på zonen så att det syns vem som äger den. Klicka på ägarens namn så att hens zoner visas. Tryck på femhörningen längst ner till vänster så visas turfarens zoner med vit färg och det syns betydligt bättre mot den mörka bakgrunden. Stäng informationen om turfaren genom att trycka på krysset. Tryck inte på något annat än zoomknapparna sen, annars riskerar du att zonerna återfår sina normala färger igen.