Vad är armhålning?

Armhålning är en teknik med vilken man kan ta en zon som man passerar genom i hög fart, vanligtvis ombord på ett tåg.

Turf behöver använda din smartphone’s GPS för att fungera. GPS:en är en inbyggd mottagare som tar emot signaler från satelliter. Om man blockerar mottagningen kommer GPS:en sluta ta emot signaler och turfgubben ”fryser” på kartan. Ett sätt att göra det på är att stoppa telefonen i armhålan när man sitter på tåget med turf igång. Olika telefonmodeller beter sig olika och vissa måste man kanske sitta på, andra måste man starta blocken tidigare på eftersom de cachar koordinater under en viss tid. Man får prova sig fram till dess man lyckas med den specifika modellen. Lyckas man få turfgubben att frysa mitt i zonen håller man kvar telefonen i armhålan till dess man hör ”Zone taken”. Man har då armhålat en zon.

Är inte armhålning ett slags fusk? Teknisk sett ja eftersom turfregeln är att man ska fysiskt befinna sig i zonen när man tar den. Armhålning accepteras dock för stunden som en del av turf, dels för att det är svårt att utföra, och dels för att vissa zoner svårligen kan tas på annat sätt och att man faktisk befann sig i den för en kort stund.

Vad som däremot inte är acceptabelt är att med mjukvara manipulera GPSen att att sluta ta emot signaler eller få den att verka befinna sig någon annanstans. Det är vanligtvis heller inte accepterat att använda armhålning i event för att eliminera takeovertiden. Det syns tydligt på kartan om eventdeltagare använder den tekniken och de diskvalificeras vanligtvis (beroende på vilka regler arrangören väljer att tillämpa).