Vad är turf?

Turf är ett slags modern GPS orientering. Vi har skrivit mer utförligt om vad Turf är här.