Vad är takeovertid?

Takeovertid är den tid du måste stå i zonen innan den blir tagen av dig. Takeovertid varierar mellan 30-18 sekunder och är beroende av den rank turfaren som tar över zonen har.

Förutom att stiga i rank finns det två sätt till att minska sin takeovertid:

  1. Håll GPSen igång (turfgubben synlig) mellan zonerna. Detta kallas “GPS-bonus” och ger 5 sekunder snabbare takeovertid. På IPhone måste man aktivt välja detta som en inställning (kugghjulet) i turfappen – slå på bakgrundsturf.
  2. Bli Region Lord. Detta ger ytterligare 5 sekunder snabbare takeovertid.

Med både GPS-bonus och Region Lord kan man således få 10 sekunders extra bonus.

Se Turgame’s wiki om Ranker för förhållandet mellan rank och takeovertid.