Vad är assist?

Assist är en funktion som infördes för att underlätta par- eller gruppturf. Assist innebär att två eller fler personer får TP för samma zon och får den registrerad som unik om man inte hade den innan.

Tillvägagångssätt:

  1. Två eller fler personer går in i en zon.
  2. Den person vars mätare blir grön först får en normal Take, blir ägare av zonen och får zonens TP och PPH samt zonen registrerad som unik om hen inte hade den sedan tidigare.
  3. Alla andra som stod i zonen när den togs över får Assist – zonens TP och zonen registrerad som unik, men får ingen PPH.

Den person som fick take kan inte göra Assist vid nästa zonerövertagning av den zonen.

Den person som äger zonen kan göra revisit samtidigt som en eller flera andra assisterar. Den som gör revisit får halv TP medans de som assisterar får full.

Om man assisterar take på neutral (gul) zon får både den som gör take och de som assisterar neutralbonusen (50p).

Det finns ingen övre gräns för hur många som kan få assist (annat än zonens storlek :-)).

Assists har en egen räknare skild från takesräknaren och egna medaljserier.