Turfa tillsammans – assist

Turf har blivit mer socialt än det var från början. Ursprungligen gällde var för sig, hinna först till en zon och ta den innan någon annan hann fram och så. Sedan infördes möjligheten att dela på zontagningarna, assist. Det fungerar så att alla turfare som befinner sig inne i zonen när tagningen registreras får poäng och också att zonen blir registrerad som tagen av dessa – har betydelse för flera medaljer som delas ut bland annat för tagna unika zoner, den ädlaste är just nu 10 000 Unique. Det finns medaljer för hur många assisttagningar man gjort och också för antalet turfare som samtidigt tagit en zon, Crowdy, för tillfället är högsta valören Crowdy-144.

Alla får poäng för tagningen men det är bara den som blir ägare till zonen som får poäng för innehav tills någon annan tar zonen. Vem som blir ägare beror på vem som kom in först, vem som har kortast övertagningstid och bäst överföringshastighet till servern på turfgame.com.

Assist har gjort det mycket roligare att turfa både hemma och på semesterresor. Före assist var det den i ett par som hade högst rang som fick zonen, den andre fick vänta tills blocktiden hade gått ut innan zonen kunde tas. Nu kan man cykla tillsammans till stadens centrum och hem igen. Före assist fick man cykla var för sig för att båda skulle få poäng.