Vad betyder kronan som vissa turfare har?

Kronan visar att turfaren är Region Lord. Region Lord är den turfare som för stunden håller flest zoner i en region. Det behöver alltså inte vara den som är högst upp på topplistan och man kan vara regionlord för en annan region än den vars topplista man ligger på. Eftersom zoner byter ägare hela tiden hoppar också kronan mellan olika turfare under omgången. Förutom statusen att ha kronan ger innehavet också 5 sekunder snabbare takeovertid.